Kōntakt

Na tyj strōnie idzie sie skōntaktować ze twōrcami korpusu i translatora. Jeźli widzicie felery abo mŏcie propozycyje poprawek, dejcie nōm znać.

On this page you can contact the authors of the corpus and the translator. If you see any errors or have improvement suggestions, do not hesitate to write us.