Informacyje ô maszinowym translatorze

Polsko-ślōnski i ślōnsko-polski translatōr maszinowy mŏ na razie status beta, to znaczy, iże niyma to jeszcze wersyjŏ, co idzie jã uznać za takŏ, co funguje perfekt, ale jeji robota mŏ już syns.

Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium. Je to systym płytkigo transferu, co używŏ transduktorōw sztandōw kōńcowych do wszyjskich swojich transformacyji leksykalnych, jak tyż skrytych Markowowych modelōw do ôznaczaniŏ partōw mŏwy i ujednoznacznianiŏ kategoryji słōw.

Apertium wywodzi sie ze projektu OpenTrad, co bōł financowany ôd hiszpańskigo regyrōnku, a napisała go grupa badawczŏ na Uniwersytecie Alacant. Nojprzōd systym bōł stworzōny do przekładu miyndzy bliskimi gŏdkami, ale durch je rozbudowowany, żeby mōg robić ze barzij rozmajtymi pŏrami jynzykōw.

Pŏra ślōnsko-polskŏ i polsko-ślōnskŏ poznŏwŏ bez 22300 słōw bazowych, co dŏwŏ kole 70-80 procynt pokryciŏ tekstu. Dalszŏ robota nad niōm bydzie wymŏgać dodaniŏ dalszych 7 tys. pŏr słōw i ulepszyniŏ nŏczyniŏ anotacyje słōw.